Projecte
Fàbrica Mataró


A l’àmbit industrial ens podem trobar una nau vella que haguem de condicionar o una nau nova que només tingui feta l’estructura i calgui fer-ho tot des de zero, com el cas que ens ocupa en aquest projecte.

Es tracta d’una nau industrial a la qual es compagina tant l’activitat industrial com l’administrativa, situant-se aquesta darrera a la planta de dalt i separant clarament els dos tipus d’activitats.

Per tractar d’evitar en la mesura del possible molèsties a les oficines provinents de la zona de producció, pel tancament d’aquestes s’ha utilitzat, a part de llana de roca, una placa de guix acústica. D’aquesta manera minimitzem al màxim els sorolls a la zona administrativa.

Un altre aspecte a destacar en aquesta obra i que normalment no es pot utilitzar en unes oficines situades en un edifici antic en zona urbana ha estat la utilització de terra tècnic. Aquest fet ens ha permès passar totes les instal·lacions per sota d’ell, facilitant-nos en gran mida l’execució de les tasques elèctriques i de fontaneria.

PROJECTES RELACIONATS

Al utilizar este web, aceptas que Renollar Instal·lacions i Serveis, S.L. utilice cookies para mejorar la experiencia de navegación.

ACEPTAR